Михаил Митев съм.

Живея като човек. Пиша като мравка. Разказвам за хората като богове.

Advertisements